Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida skatt som uppbars som ersättning för att ett skeppslag hade befriats från skyldigheten att förse ledungsflottan med underhåll. Ledungslaman utgjordes i penningar och smör efter markskatten, som beräknades enligt jordetalet. Ledungslama uppbars på Åland men inte i de övriga finska landskapen. För varje markskatt erlades där 1 markpund smör och 3 penningar i ledungslama.

Finsk beskrivning

ledungvero

Vero, jota laivakunnan piti maksaa sotaretkelle lähetettävän laivaston kustannusten kattamiseksi. Kannettiin maksuina ja voissa maaveron mukaisesti.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 367.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 456f.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 418.

Andra språk

Dåtida finska veroledungi, ledungvero

Synonymer

ledungslame
skipvist
snäckopenningar (Östergötland)

Se vidare