Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den hamnplats där ledungsflottan skulle samlas. Ledungshamnen skulle särskilt namnges varje gång som sveakungen utlyste ledung. Förmodligen kan de hamnar som har namnet Kungshamn höra till dessa.

Finsk beskrivning

ledung-satama*

muinaissknadinaavisen ledung-laivaston kerääntymispaikka

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 85.

Andra språk

Inga termer på andra språk