Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Roddare, stridsman på en snäcka. Snäckan utgjorde det vanliga ledungsskeppet. Gränsen mellan den och ett långskepp gick vid 12 årpar. Ledungsskeppet bemannades med 24 vigermän och en skeppshövding som benämndes styrman i landskapslagarna.

Finsk beskrivning

soutaja (ledung-laivassa)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk