Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden dels den proviant som vid utrodd skulle bäras till ledungsskeppet, dels den utgärd som skulle föras till kungens visthus i husabyn, i det fall att utrodd inte hade utlysts. Från mitten av 1300-talet blev skeppsvisten en årlig laga utskyld och i slutet av medeltiden en stående skatt.

Finsk beskrivning

laivanvarustusvelvollisuus*, laivanvarustusvero*

Ledung-järjestelmän mukainen velvollisuus joko varustaa kuninkaalle sotalaiva tai korvata tämä suoritus verosuorituksena.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 472ff.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , V: 713 (ledungslame). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skipvist