Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skeppsutgifter för in- och utförsel av varor från landet, vanligen beräknade per läst. Till umgälderna hörde till exempel tullavgift och tolag, last- och passpenningar samt tullkamrarnas särskilda sportlar för klareringen. Umgälden reglerades genom inhemsk lagstiftning och handelstraktater.

Finsk beskrivning

laivamaksut

Maksut, joita tuli maksaa tavaroiden tuonnista ja viennistä ja joista veloitettiin tavallisesti painon mukaan lästeittäin. Maksuihin kuuluivat muun muassa tullimaksu ja tuulaaki, lasti- ja passimaksut sekä tullikamarin vaatimat lisät tulliselvityksestä. Laivamaksuja säätelivät kotimainen lainsäädäntö sekä kauppasopimukset.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 653–654, 657–658, 683.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 236.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 105.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 47.

Andra språk

Dåtida finska laivamaksu, laivakulu