Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dagbok eller förteckning, allmänt: tidning, tidskrift. Dokument för uppbärande av sjötullen: journalen upprättades av kontrollören och tullförvaltaren gemensamt och signerades av bägge. Av journalen framgick de tullpliktiga persedlarna samt själva uträkningen av tullavgiften och andra stadsuppburna umgälder.

Finsk beskrivning

tullipäiväkirja

Meritullin perintää varten laadittu asiakirja, jonka laativat tarkastaja ja tullinhoitaja yhdessä ja jonka molemmat allekirjoittivat. Päiväkirjaan merkittiin tullattavat parselit sekä tullimaksun laskenta ja muut valtion perimät kulut.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 646.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 175.

Andra språk

Tyska Journal
Dåtida finska päiväkirja, luettelo; sanomalehti, aikakauskirja
Ryska žurnal