Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Kgl. Maj:t och Kanslikollegium förordnad journalist.

Finsk beskrivning

lehtimies

Kuninkaallisen majestettin ja kansliakollegion tehtävään asettama journalisti.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 1430. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk