Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Journal för utfärdade order inom krigsväsendet.

Finsk beskrivning

käskypäiväkirja

Annetuista käskyistä pidetty päiväkirja armeijassa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 258.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska käskypäiväkirja