Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Konossement som på grund av en orderklausul kunde överlåtas på annan än den behöriga innehavaren av dokumentet.

Finsk beskrivning

määrännäiskonossementti

Konossementti, jossa tavara määrätään luovuttamaan tietylle henkilölle tai hänen määräämälleen henkilölle.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2062.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska orderikonossementti, määrännäiskonossementti

Synonymer

ordreskonossement

Se vidare