Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtminstone under autonoma tiden om skuldebrev, växel och annat värdepapper inom finansförvaltningen eller handel- och industriverksamhet som på grund av särskild orderklausul kunde överlåtas till annan. Detta förutsatte att pappret var utställt till viss man och att denne hade lov att låta det komma i annans hand, och att överlåtelserna hade blivit antecknade så att de kunde ledas till den gällande innehavaren.

Finsk beskrivning

määrännäispaperi, orderipaperi

Asiakirja, jossa suoritus luvataan tehdä tietylle henkilölle ta hänen määrämälleen henkilölle.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 163–164.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 603.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 258.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska siirrännäispaperi, siirrettävä arvopaperi, määrännäisvelkakirja, orderivelkakirja

Synonymer

orderskuldebrev
ordresskuldebrev