Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Order, genom vilken en tidigare given order återkallas och vanligen något annat befalls.

Finsk beskrivning

vastakäsky, vastamääräys

Käsky, jolla aiempi käsky perutaan ja annetaan uusi tilalle.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 109.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska vastakäsky