Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Motsigill tryckt på baksidan av huvudsigillet. Avsikten med kontrasigillet var att det skulle ge en större rättslig kraft och ett skydd mot förfalskningar. Kontrasigillet var alltid mindre än huvudsigillet och ofta runt, medan huvudsigillet kunde vara spetsigt ovalt. De flesta stora svenska kungasigill före unionstiden var dubbelsigill med revers.

Finsk beskrivning

vastasinetti

pääsinetin vastapuolelle painettu kuvio, jonka tuli suojata asiakirjoja väärentämiseltä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 89f.

Andra språk

Inga termer på andra språk