Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär order som gäller samtliga förband av en armé.

Finsk beskrivning

yleiskäsky

kaikkia armeijan osastoja koskeva käsky

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare