Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i Kommerskollegium inrättat 1766 för att upprätta årsberättelser över utrikeshandeln, utifrån de uppgifter som rikets samtliga tullkammare årligen lämnade in till kontoret. Uppgiften sköttes före det (1726–1766) av Tullarrendesocieteten.

Finsk beskrivning

tullituottojen seurantakonttori*, ulkomaankaupan seurantakonttori*

Kauppakollegion vuonna 1766 perustama konttori, jonka tehtävänä oli laatia valtakunnan tullikamarien antamien tietojen perusteella vuosikertomuksia ulkomaankaupasta.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 105, 321.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1766–1809
(i Sverige 1818)