Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbindelse som innehåller befallning, beställning eller överlåtelse.

Finsk beskrivning

määrännäissitoumus

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2063.

Andra språk

Dåtida finska orderisitoumus, määrännäissitoumus

Synonymer

ordresförbindelse

Se vidare