Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid kollegiala myndigheters och domstolars sessioner upprättade protokollartade handlingar, i vilka de närvarande ledamöterna liksom de behandlade ärendena samt de fattade besluten antecknades. Journalerna undertecknades av de närvarande ledamöterna. På grundval av journalerna upprättades därefter särskilda protokoll över ärendena.

Finsk beskrivning

päiväkirja, pöytäkirja

kollegiaalisten viranomaisten ja tuomioistuinten istunnoista pidetty kirja, johon merkittiin käsitellyt asiat sekä niissä tehdyt päätökset

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 12: 72.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 .

Viikki, Raimo , Vanhan Suomen asiakirjat. Suomen historian asiakirjalähteet 1994 , 149.

Andra språk

Tyska Journal
Ryska žurnal