Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som på 1500-talet erlades på Åland. Skeppsörtugen betalades av varje bonde enligt det egentliga mantalet, inte enligt röktalet.

Finsk beskrivning

laiva-aurtua*, laivaäyrityinen*

Ahvenanmaalla 1500-luvulla käytössä ollut vero, jota talonpojat maksoivat varsinaisen manttaalin eikä savun mukaisesti.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 996 (örtug).

Andra språk

Inga termer på andra språk