Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar.Skeppund var en måttenhet inom huvudvikten viktualievikt som fastslogs 1739. Enligt det äldre svenska måttsystemet motsvarade ett skeppund 20 lispund och 400 skålpund.

Finsk beskrivning

kippunta

Vanha painomitta, jota käytettiin veroparseleiden mittaamiseen ja joka vahvistettiin vuonna 1739. Vanhemman ruotsalaisen mittajärjestelmän mukaisesti yksi kippunta vastasi 20 leiviskää ja 400 naulaa.

Källor

Inga källor