Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på livsmedel i större mängd, särskilt livsmedel som är avsedda för militärt manskap eller sjömän.

Finsk beskrivning

muona, elintarvikkeet, eväs

Nimitys, jota käytettiin suuremmasta määrästä elintarvikkeita, erityisesti jos ne oli tarkoitettu armeijan tai laivan miehistön ruoaksi.

Källor

Inga källor