Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen gift dräng som var anställd på statssystemets villkor.

Finsk beskrivning

muonarenki, muonamies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 336.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 327, 331.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/