Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mellanting mellan torpare och statare, en på viss lantegendom anställd och under legostadgan lydande vanligen gift manlig lantarbetare som hade rätt att bebo ett (stat)torp eller en backstuga på husbondens ägor och att bruka därvidliggande stycke jord, mot ett visst antal kvinno- och mansdagsverken på huvudgården.

Finsk beskrivning

muonatorppari

Torpparin ja muonamiehen välimuoto, joka oli tietyllä tilalla työskentelevä ja palkkaussäännön alainen, tavallisesti naimisissa oleva miespuolinen maatyöläinen, jolla oli oikeus asua (muona)torpassa tai mäkituvassa talonpojan mailla ja käyttää torppaan kuuluvaa maata vastineeksi tietystä määrästä mies/naistyöpäiviä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 327.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 1044. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 334.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 22.3.1852: § 23: 13.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal

ca 1757– (torp fick inrättas på skattehemman)