Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bestämmelse, föreskrift eller stadga inom ett enskilt rättsområde.

Finsk beskrivning

säännös, sääntö, statuutti

Erityisesti yksittäistä oikeudenkäyttöaluetta säätelevä säädös tai määräys.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 340.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 42.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .