Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig partikulärrätt som kompletterade den allmänna kanoniska rätten inom ett stift under medeltiden.

Finsk beskrivning

synodaalisäännnös, piispainkokouksen laatima säädös

Kirkollisen oikeudenkäytön tyyppi, joka täydensi yleistä kanonista oikeutta hiippakunnassa keskiajalla.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 51.