Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vittne åt prost när han bevistade synoden. Enligt biskopsstadgarna cirka 1340 skulle varje prost åtföljas av två vittnen vid biskopssynoden.

Finsk beskrivning

synodaalitodistaja

Vuoden 1340 piispainsäädösten mukaan jokaisen rovasti tuli tuoda mukanaan kaksi todistajaaa mukanaan piispainkokouksiin.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/