Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning (1530–1657) på ett hemman som betalade stadgeskatt, stadgeränta, till kronan. Stadgehemmanen betraktades i allmänhet som ett slags kronohemman med arvsrätt. Förekom också som ett av enskild utarrenderat skattehemman.

Finsk beskrivning

sääntönäistila

Tila, joka maksoi kruunulle sääntöveroa ja johon kuului perintöoikeus. Käytettiin nimityksenä myös erillisinä tiloina kirjatuista torpista, ulkopalstoista tai siirtotiloista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 75–76.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 87.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 95–96.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 329.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska sopimusverotila, sääntönäistila