Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om mark eller fiskevatten på kronans område, innebar en särskild avgift eller särskilt arrende.

Finsk beskrivning

sääntönäistila

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 323 (stadgelägenhet).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 239.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk