Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som betalade en bestämd summa i skatt (stadgeränta) till kronan för det hemman han brukade, i stället för att betala skatt efter skattetal. Ursprungligen var stadgebönderna nybyggare på allmänningsjord. Stadgebönder förekom i norra Tavastland från och med 1300-talet. Benämningen förekom också i norra Savolax och i Österbotten på 1500-talet, fram till 1657. Så småningom började stadgebönderna uppfattas som kronobönder, och formellt likställdes de 1724.

Finsk beskrivning

sopimusverotilallinen

Tilallinen, joka maksoi veroa sovitun määrän verran eikä manttaalin mukaisesti

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 87.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 95–96, 98.

Andra språk

Dåtida finska sopimusverollinen, sopimusverotilallinen; sopimusmies