Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Boskapspenningar för prästgårdar. År 1627 åtog sig prästeståndet att betala skatt för boskap och utsäde. År 1642 bestämdes att prästgårdarna årligen skulle erlägga boskapspenningar. Varje prästgård skulle erlägga medeltalet av de summor som under de tre föregående åren efter föregående taxering blivit betalda för utsäde och boskap.

Finsk beskrivning

säädetty karjavero

Pappiloiden maksama karjavero, maksettiin säännöllisesti vuodesta 1642.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 551.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 56, 329.

Andra språk

Dåtida finska karjavero

Synonymer

boskapspenningar för prästgård
stadgaboskapspenningar
stadgeboskapspenningar