Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förmögenhetsskatt i penningar 1620–1642 på varje tunna utsäde och varje husdjur. Från omkring 1642 blev skatten en från år till år oförändrad årlig penningskatt som utgick per mantal och som försvann med den nya skattläggningen under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

karjavero

Omaisuusvero, jota maksettiin rahassa 1620–1642 jokaisesta tynnyrillisestä kylvösiementä ja jokaisesta kotieläimestä. Vuoden 1642 paikkeilla vero muuttui pysyväksi rahaveroksi, joka laskettiin manttaalin mukaan. Vero poistettiin veronuudistuksen myötä autonomisella ajalla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 80.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 458, 459, 551–553.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 113.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .