Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteenhet, införd på medeltiden i Österbotten, Borgå län och Satakunta, som bestod av bondens boskap, i Borgå län och Satakunta också av hans lösöre.

Finsk beskrivning

nautamarkka, karjaraha

talonpojan karjalukuun perustuva veroyksikkö

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 70.