Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rådgivare och undervisare i skötsel av boskap. Anställda konsulenter och instruktörer i kreatursskötsel fanns vid Lantbruksstyrelsen och lantbrukssällskapen.

Finsk beskrivning

karjanjalostuksen ja -hoidon konsulentti*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 798. http://runeberg.org/lantuppsl/