Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

År 1912 delades Finland in i konsulentdistrikt, där en stambokskonsulent skötte om att föra stambok över husdjursraser. Stambokskonsulenterna lydde under Lantbruksstyrelsen.

Finsk beskrivning

kantakirjakonsulentti*

Kotieläinroduista kirjaa pitänyt valtion virkamies.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1926: nr 179: 460 .

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus: Finlands nationalbibliografi, http://www.kansallisbiografia.fi

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

statens stambokskonsulent