Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus: Finlands nationalbibliografi, http://www.kansallisbiografia.fi


H

Kommission för granskning av förslaget till kodifikation av Finlands grundlagar 1890. Efter greve Feodor Logginovitsh Heiden, generalguvernör över Finland 1881-1894.

S

År 1912 delades Finland in i konsulentdistrikt, där en stambokskonsulent skötte om att föra stambok över husdjursraser. Stambokskonsulenterna lydde under Lantbruksstyrelsen.