Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission för granskning av förslaget till kodifikation av Finlands grundlagar 1890. Efter greve Feodor Logginovitsh Heiden, generalguvernör över Finland 1881-1894.

Finsk beskrivning

Heidenin tutkijakunta, Heidenin toimikunta

Komissio, joka asetettiin tutkimaan ehdotusta Suomen lakien kodifioinnista vuonna 1890. Nimetty kreivi Fjodor Logginovitj Heidenin mukaan, Suomen kenraalikuvernööri vuosina 1881-1894.

Källor

Biografiskt lexikon för Finland, elektronisk utgåva , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2014 , Heiden, Fjodor Logginovitj . http://www.blf.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus: Finlands nationalbibliografi, http://www.kansallisbiografia.fi

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 37.