Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen vakt- och jaktpersonal, kronojägare vid kungliga djurgårdar som inhägnade jaktområden. Hejderidarna var underordnade jägeristatens jägmästare. De höll också (till häst) uppsikt över kronans skogar i ett område, i allmänhet ett härad.

Finsk beskrivning

ratsain liikkuva metsänvartija

Alun perin osa vartio- ja metsästyshenkilökuntaa, kruununmetsästäjä kuninkaallisilla metsästysalueilla. Toimi jahtimestarin alaisena ja valvoi myös kruunun metsäalueita, tavallisesti kihalakunnan alueella.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 219.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 227. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 49.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska heidereiter
Dåtida finska ratsastava metsänvartija

Synonymer

herrgårdsskogvaktare