Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föregångare till skogsrevir. Benämningen blev allmän efter 1635.

Finsk beskrivning

metsänhoitoalueen edeltäjä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk