Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronojägare, till skillnad från jägare hos storman.

Finsk beskrivning

kruununmetsästäjä

Erotukseksi suurmiehen palveluksessa olevasta metsästäjästä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk