Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som ägdes av kronan och vars skatter gick till kronan. Kronohemmanen ombildades ofta till skattehemman efter 1789, genom att åbon som brukade hemmanet (skatte)köpte det av kronan. Kronan uppbar grundräntan som beräknades utgående från ortens skattläggningssätt.

Finsk beskrivning

kruununtila

Tila, joka oli kruunun omistuksessa ja jonka verot maksettiin kruunulle. Vuoden 1789 jälkeen ne muutettiin usein perintötiloiksi tilaa viljelevän talonpojan ostettua sen itselleen. Kruunu kantoi tiloilta perusveroa, joka perustui paikkakuntakohtaiseen verotustapaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 10.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 45.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .