Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till kronan, särskilt om kronoskatt.

Finsk beskrivning

kruununmaksu*

Kruunulle suoritettu maksu, erityisesti kruununvero.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare