Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid bergsstaten.

Finsk beskrivning

kruununvuokrantarkastaja*

kaivosalueilla toiminut virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk