Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Längd över kronans fordringar av obetalda kronoavgifter och -skatter. Restlängden innefattade flera års innestående fordringar som inte hade gått att indriva av de skattskyldiga på reststämma, genom pantsättning eller utmätning. I längden upptogs varje restskyldig till namn, by och socken, i den ordning de var införda i uppbördsboken. Olika kronofordringar och sakören uppgavs i separata kolumner.

Finsk beskrivning

verorästiluettelo

Luettelo kruunulle lankeavista, mutta vielä maksamattomista maksuista ja veroista. Verorästiluettelon käsitti useamman vuoden saatavat, joita ei ollut vielä saatu perittyä verokokouksessa tai panttauksen tai ulosmittauksen avulla. Luetteloon merkittiin velkaa olevien nimi, kylä ja pitäjä. Saatavat oli merkitty lajinsa mukaan eri sarakkeisiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 900–902.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 86.

Andra språk

Dåtida finska rästiluettelo toivottomista saatavista

Synonymer

restantielängd