Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppbördsmöte för granskning av restlängd och indrivande av de kronoskatter och allmänna avgifter som inte blivit betalda vid den ordinarie stämman. Reststämma var ett slags extra ordinarie stämma för restuppbörd. Den grundade sig inte på lag, men följde samma ordning som ordinarie uppbördsstämmor.

Finsk beskrivning

rästinkantokokous

Veronperinnän yhteydessä järjestetty ylimääräinen kokous verorästiluetteloiden tutkimiseksi ja ensimmäisessä, yleisessä veronkantotilaisuussa maksamatta jääneiden verojen ja maksujen perimiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 881.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 292.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rästinkantokokous

Synonymer

restmöte
restting