Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppbörd av resterande skatt, avgift eller annan skuld, även om uppbördsstämma för sådan uppbörd.

Finsk beskrivning

verojen jälkikanto

Jäljelle jääneiden verojen tai muiden maksujen perintä. Termiä käytettiin myös jälkikantoa varten järjestetystä veronkantokokouksesta.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 86.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 292.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/