Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på rytteri.

Finsk beskrivning

ratsuväki

Källor

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 , 17.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

resetyg

Se vidare