Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Återställande av en enligt allmänna rättsregler förlorad rättighet, särskilt om medgivande av undantag från gällande bestämmelser rörande försutten besvärstid, frånvaro från domstol utan eget fel m.m.

Finsk beskrivning

restituutio, palautus, peruutus

oikeuksien palauttaminen, määräajan uudistaminen, oikeuskäsittelyn aloittaminen uudelleen tai muu vastaava oikeudellinen varhemman asiantilan palauttava toimenpide

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 856.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2134 (restitutio in integrum).

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 292.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB II.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI (1914): 880. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Latin restitutio
Dåtida finska takaisinanto, takaisinantaminen

Synonymer

restitutio fatalium
restitutio in integrum