Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Motpartens skriftliga (ursprungligen också muntliga) meddelande till domstolen om att han medger käromålet eller att han helt eller delvis godkänner de framställda yrkandena. Motsats: bestridande. I fråga om åtal i brottmål användes huvudsakligen och allt sedan svenska tiden ordet erkännande eller bekännelse, vilka under självständighetstiden ersattes med medgivande.

Finsk beskrivning

myöntäminen; suostumus

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska myönnytys, myödytys

Synonymer

erkännande