Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uttryck som innebar att en person inte var skrivkunnig och att en annan person hade fört handen vid underskrift.

Finsk beskrivning

käsi kynässä kiinni*

Ilmaus tarkoitti, että allekirjoittanut ei itse osannut kirjoittaa ja että toinen oli ohjannut hänen kättään.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 117.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare