Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden en åtalad persons erkännande under en rättegång. Bekännelsen måste ske inför domstol för att ha bevisvärde, frånsett erkännande på dödsbädden eller i samband med ett dödsstraff.

Finsk beskrivning

tunnustus, tunnustaminen

Källor

Inga källor