Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Flagga för fartyg registrerat i en stat till vilken rederiet inte har annan anknytning än att avgifter och förpliktelser är lindrigare än i andra stater.

Finsk beskrivning

mukavuuslippu

Källor

Berridge, G.R. & Lorna Lloyd , The Palgrave MacMillan Dictionary of Diplomacy , 3. Ed. , London: Palgrave MacMillan 2001 , 92.

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Andra språk

Inga termer på andra språk