Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungligt eller kejserligt erkännande på att en person har förlänats grevskap, upphöjts till grevevärdighet. Grevebrev inlöstes efter 1778 med en rekognitionsavgift.

Finsk beskrivning

kreivinkirje

Kuninkaallinen tai keisarillinen tunnustus siitä, että henkilölle on läänitetty kreivikunta tai että hänet on kohotettu kreiviksi. Vuodesta 1778 lähtien kirjeestä tuli maksaa korvausmaksu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kreivinkirja